NPSEO
AKTUALNOŚCI
Zmiany dotyczące wymagań państwa wobec szkól i placówek.

Od 1 września obowiązuje nas nowe rozporzadzenie w sprawie wymagań wobec szkól i placówek. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli badaczy do wnikliwej lektury rozporzadzenia, rozmowy z innymi nauczycielami na temat nowego brzmienia wymagań i pomysłów na temat ich realizacji.Zwróćcie szczególną uwagę na wymaganie 5 i 6 - tam różnice są najwieksze.

Rozporządzenie

Uzasadnienie

więcej tutaj

MATERIAŁY DO POBRANIA
DO POCZYTANIA
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
Uzasadnienie istoty wymagania
Dla powodzenia procesów edukacyjnych w szkole (placówce) znaczenie ma nie tylko ich treść, ale również sposób, w jaki są one realizowane. Wskazówką są tu zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, których monitorowanie i doskonalenie wpływa na podnoszenie na wyższy poziom toczące się w szkole procesy. Praktycznie niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Dotyczy to zarówno wykorzystywanych metod dydaktycznych, organizacji zajęć w sposób sprzyjający uczeniu się, jaki włączaniu uczniów do pracy (refleksji) na ddoskonaleniem przebiegu różnego rodzaju zajęć odbywających się w szkole (placówce). Duży wpływ na zaangażowanie uczniów w proces edukacji ma dostarczanie im informacji o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Spełnia to ważną rolę motywującą do nauki i pomaga w planowaniu dalszego własnego rozwoju. Wymaganie to podkreśla znaczenie nauki dladoskonalenia procesów edukacyjnych. Zachęca do odnoszenia się do najnowszych wniosków z badań (na przykład nad tym, jak ludzie się uczą, jak funkcjonuje mózg), doplanowania i organizowania procesów edukacyjnych.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Analiza wyników ewaluacji wymagania
strona główna | powrót
OGŁOSZENIA

Rekrutacja na szkolenie "Nauczyciel badacz"

Rejestracja nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu "Nauczyciel badacz".

więcej tutaj

NEWSLETTER

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
KALENDARZ WYDARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1